Saturday, 29 September 2018

आक्रस्ताळेपणा करीत करीत
शिवराळ 'नटसम्राट' बनला
'सगळं करून' भागला नि
समाज कार्याला लागला!


- मनोज 'मानस'

No comments:

Post a Comment